Likvidácia azbestu

služby

POTRUBIA

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÉHO POTRUBIA V STUPAČKÁCH

STRECHY

Likvidácia azbestu zo striech budov

PRIEMYSEL

Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH

INTERIÉR A EXTERIÉR

Likvidácia azbestu v EXTERIÉRI, INTERIÉRI

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÉHO POTRUBIA V STUPAČKÁCH

Likvidacia azbestu v stupackach

V minulosti sa azbest používal ako tepelný izolant v azbestových potrubiach – vodovodných rozvodoch a kanalizácie v bytových jednotkách. Jeho tepelno-izolačné vlastnosti sú výborné. Avšak azbest ako taký, teda hlavne postupom času korodujúci azbest je obrovskou hrozbou pre ľudské zdravie

Likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch je dnes najžiadanejšia likvidácia azbestu.

Likvidácia azbestu, azbestového potrubia v stupačkách bytoviek a panelákov je realizovaná extrémne opatrne a za sprísnených bezpečnostných opatrení, keďže táto forma azbestových rozvodov je lokalizovaná z pravidla v zaľudnenej oblastiViac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestového POTRUBIA v stupačkách tu:

Likvidácia azbestu zo striech budov

Likvidacia azbestovych striech

Likvidácia azbestu zo striech budov sa realizuje veľmi často. Azbest sa využíval v krytinových materiáloch taktiež pre svoje vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Azbestová krytina má tendenciu vo vonkajšom prostredí korodovať rýchlo pod vplyvom poveternostných podmienok, následne sa častice azbestu postupne dostávajú do ovzdušia a tvoria tak riziko ich vdýchnutia človekom či nablízku, tak v kilometrovej vzdialenosti. Čiastočky azbestu sú skutočne veľmi ľahké a dokážu pri správnom vetre prekonať kilometrové vzdialenosti.

Pri likvidácií azbestových krytín postupujeme opatrne, so zreteľom na nebezpečnstvo rozptýlenia abestových častíc do voľného vzdušiaViac informácií o cenách a postupe likvidácie azbestových STRIECH (krytín) tu:

Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH

Likvidacia azbestu v priemysleLikvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH sa realizuje takpovediac na mieru, pretože veľmi záleží od druhu použitia azbestu v danej filiálke, výrobnej hale. Priemyselné priestory sa z pravidla očisťujú od azbestu náročne, je tu nutné prihladať na skutočnosť, že azbest bol častokrát poškodený mechanicky. Likvidácia azbestu v PREMYSELNÝCH STAVBÁCH môže prebiehať zdĺhavo a podľa špecifických postupov.

LIKVIDÁCIA AZBESTU V EXTERIÉRI, INTERIÉRI

Likvidacia azbestu v interieriLikvidácia azbestu v EXTERIÉRI, INTERIÉRIsa realizuje taktiež na mieru a je závislá od spôsobu použitia azbestu na danom mieste. Sme schopný zlikvidovať azbest bezpečne takmer zo všadiaľ, vrátane ťažko dostupných, či vysoko položených miest

Prečo si vybrať nás?

Bezpečnosť

Kladieme dôraz na bezpečnosť pri práci s azbestom

Profesionálne

Záleží nám na našom dobrom mene

Moderná technika

Pri práci používame najmodernejšiu techniku

Skúsenosti

Máme dlhoročné skúsenosti

neváhajte a kontaktujte nás

Kontakt

MQM STAVEBNO OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, S.R.O.

A. Hlinku 904/12,
962 12,
Detva

TELEFÓN: 0907 872 591
Email: info@likvidacia-azbestu.com